> over het seminarium > bestuur

Bestuur

Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren:

Drs. H.P. de Vlieger MCM|voorzitter
‘Al eerder maakte ik deel uit van het Curatorium van het Doopsgezind Seminarium. Sindsdien is de kwaliteit van onderwijs en onderzoek enorm toegenomen, mede door de samenwerking met de Vrije Universiteit. Ik verheug mij er op met mijn ervaring en gedrevenheid bij te dragen aan die kwaliteit en met anderen samen te werken in een omgeving die er toe doet, onze doopsgezinde gemeenschap.’

Rieke de Vlieger (1954) heeft een ruime ervaring in het hoger onderwijs. Begonnen als docent biologie vervulde ze daarna verschillende functies in verschillende sectoren van het hoger onderwijs. De laatste twintig jaren als directeur. Rieke is lid van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle.


Albert Bosch| penningmeester
'Onderwijs en onderzoek hebben altijd mijn interesse gehad. En financiën ook. Als 'financiële persoon' binnen het College van Curatoren kan ik die twee interesses combinen en daarmee verwacht ik een bijdrage te leveren aan de continuïteit en voortvarendheid van het Seminarium.'

Albert Bosch (1976) is registeraccountant en penningmeester van de Doopsgezinde gemeente Leiden. Hij heeft samen met een compagnon een klein advieskantoor dat accountantskantoren ondersteunt op het gebied van Vaktechniek en Compliance. Ook geeft hij trainingen. Tot slot is Albert verbonden aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit.


Drs. P.L. Kan - van Dishoeck | communicatie
nelleke kan, seminarium, kan dishoeck doopsgezind, bestuur seminarium

‘Doopsgezinden zijn mondige mensen en dat vraagt om predikanten, die goed beslagen ten ijs komen. Graag zet ik mij in voor het Seminarie, waar onderwijs en onderzoek van goede kwaliteit de ruimte krijgen voor (aanstaande) predikanten én gemeenteleden’.

Nelleke Kan (1952) is kunsthistorica. Zij werkte gedurende 20 jaar in het Hoger Beroepsonderwijs. De laatste jaren geeft zij les op freelancebasis. Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente van Den Haag, waar zij af en toe voorgaat in de dienst. 


Drs. E.M. Posthuma-Grinwis
Elma Posthuma, posthuma doopsgezind‘Naast een goede opleiding voor wie werkt in een doopsgezinde gemeente, is theologisch onderzoek van belang voor de toekomst van de Doopsgezinde Broederschap. Het seminarium is daarvoor dé aangewezen plek. Ik vind het leuk en uitdagend om aan nieuwe en opbouwende ontwikkelingen een bijdrage te leveren.’

Elma Posthuma (1971) is opgeleid als bedrijfskundige met de specialisatie ‘management van verandering’. Zij is opgegroeid in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, waar zij als tiener de groei en ontwikkeling van dichtbij mee maakte en lid werd op 19-jarige leeftijd. Enkele jaren geleden was zij als eindredacteur verantwoordelijk voor een rapport over de toekomst van de gemeente.


Ds. dr. G.P. Laan
Geja Laan, laan doopsgezind'Graag draag ik bij aan een kwalitatief goede opleiding voor predikanten zodat aanstaande proponenten degelijk zijn voorbereid op het mooie en tegelijkertijd wel eens lastige vak van predikant. Luisteren naar wat ‘de mensen in het veld’, docenten en studenten, te melden hebben vind ik belangrijk voor kwaliteit en een goede sfeer. Verder breng ik van mijn kant graag het systemische denken zoals ik dat van Edwin Friedman heb geleerd in.'

Geja Laan (1964) is predikante van de Doopsgezinde Gemeenten van Feanwâlden en Berltsum, na eerder werkzaam geweest te zijn in de Doopsgezinde Gemeenten van Sneek en Roden. Zij heeft haar theologische opleiding genoten aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Doopsgezind Seminarium. In 1995 is zij gepromoveerd op het proefschrift “Niet ten dode opgeschreven. Spreuk 71 uit het oud-Egyptische Dodenboek”.


ds. F.J. Visser-Van Enkhuizen
Flora Visser

'Het is nog niet heel lang geleden dat ik ben afgestudeerd en proponent ben geworden. De studie was uitdagend en enorm inspirerend. In de praktijk leer ik nu toepassen wat de studie me bracht. Ook dat is uitdaging en inspiratie. Het Seminarium draagt door onderwijs en onderzoek en publicatie bij aan het levend houden van het gedachtengoed van doopsgezinden. Dat gebeurt in het heden, vanuit het verleden naar de toekomst en in theorie en praktijk. Vanuit mijn ervaring wil ik daar graag bij betrokken zijn.'

Flora Visser - van Enkhuizen (1959) is predikant in de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek. Deze gemeente beslaat het gebied rond en tussen Witmarsum, Franeker en Itens, een bijzondere streek om werkzaam te zijn. In 1989 is zij gedoopt op belijdenis, een bewuste keuze om doopsgezind te worden vanuit een niet-gelovige achtergrond. Na een kandidaatsexamen Klassieke Taal en Letterkunde en lange tijd werkzaam te zijn geweest als boekhouder is zij in 2006 gestart met de opleiding Godgeleerdheid aan de VU en het Doopsgezind Seminarium.

 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl