> over het seminarium > bestuur

Bestuur

Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren:

Drs. C. Blokland | voorzitter
Kees Blokland, voorzitter curatoren, curatoren doopsgezind'De contacten met studenten en het meedenken over de inhoud en de processen rondom onze opleiding, spreken me bijzonder aan. Mijn inzet komt voort uit het belang dat ik hecht aan zingeving en de confrontatie tussen theologie, filosofie, geloof en ongeloof.'

Kees Blokland (1947) is oud-personeelsdirecteur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij vervult diverse bestuursfuncties binnen en buiten de doopsgezinde wereld en is lid van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.


Drs. P.L. Kan - van Dishoeck | communicatie
nelleke kan, seminarium, kan dishoeck doopsgezind, bestuur seminarium

‘Doopsgezinden zijn mondige mensen en dat vraagt om predikanten, die goed beslagen ten ijs komen. Graag zet ik mij in voor het Seminarie, waar onderwijs en onderzoek van goede kwaliteit de ruimte krijgen voor (aanstaande) predikanten én gemeenteleden’.

Nelleke Kan (1952) is kunsthistorica. Zij werkte gedurende 20 jaar in het Hoger Beroepsonderwijs. De laatste jaren geeft zij les op freelancebasis. Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente van Den Haag, waar zij af en toe voorgaat in de dienst. 


Ds. N.J. Cuperus
han cuperus, seminarium, cuperus doopsgezind, bestuur seminarium‘Het heeft mijn belangstelling het evenwicht te blijven zoeken tussen enerzijds de theoretische onderbouwing en anderzijds de ambachtelijke vaardigheden in de opleiding die leidt tot het beroep van gemeentepredikant. Een vak met een specifieke dynamiek in onze veranderende samenleving’.

Han Cuperus (1961) is predikant in de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam en Dordrecht. Aanvankelijk werkzaam als verpleegkundige studeerde hij HBO theologie in Diemen en volgde hij de toenmalige tweede weg opleiding aan het Doopsgezind Seminarie. Hij is boekhouder van de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging.


Drs. E.M. Posthuma-Grinwis
Elma Posthuma, posthuma doopsgezind‘Naast een goede opleiding voor wie werkt in een doopsgezinde gemeente, is theologisch onderzoek van belang voor de toekomst van de Doopsgezinde Broederschap. Het seminarium is daarvoor dé aangewezen plek. Ik vind het leuk en uitdagend om aan nieuwe en opbouwende ontwikkelingen een bijdrage te leveren.’

Elma Posthuma (1971) is opgeleid als bedrijfskundige met de specialisatie ‘management van verandering’. Zij is opgegroeid in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, waar zij als tiener de groei en ontwikkeling van dichtbij mee maakte en lid werd op 19-jarige leeftijd. Enkele jaren geleden was zij als eindredacteur verantwoordelijk voor een rapport over de toekomst van de gemeente.


Ds. dr. G.P. Laan
Geja Laan, laan doopsgezind“Graag draag ik bij aan een kwalitatief goede opleiding voor predikanten zodat aanstaande proponenten degelijk zijn voorbereid op het mooie en tegelijkertijd wel eens lastige vak van predikant. Luisteren naar wat ‘de mensen in het veld’, docenten en studenten, te melden hebben vind ik belangrijk voor kwaliteit en een goede sfeer. Verder breng ik van mijn kant graag het systemische denken zoals ik dat van Edwin Friedman heb geleerd in.”

Geja Laan (1964) is predikante van de Doopsgezinde Gemeenten van Feanwâlden en Berltsum, na eerder werkzaam geweest te zijn in de Doopsgezinde Gemeenten van Sneek en Roden. Zij heeft haar theologische opleiding genoten aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Doopsgezind Seminarium. In 1995 is zij gepromoveerd op het proefschrift “Niet ten dode opgeschreven. Spreuk 71 uit het oud-Egyptische Dodenboek”.


E.Kruisinga-Rooskens | financiën
Edith Kruisinga‘Ik hecht belang aan een goede kwaliteit van onderwijs. Theoretische kennis op een juiste manier weten te vertalen naar de gemeenschap inspireert me. Net zoals de samenleving, is ook godsdienst en haar rol continu in beweging. Dat maakt dat theologisch onderzoek van belang blijft.’

Edith Kruisinga (1971) heeft een marketing- en communicatieachtergrond en is werkzaam in de non profit sector. Zij kwam op latere leeftijd in aanraking met de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem, daar is zij belangstellend lid.


F.Visser
Flora Visser

'Het is nog niet heel lang geleden dat ik ben afgestudeerd en proponent ben geworden. De studie was uitdagend en enorm inspirerend. In de praktijk leer ik nu toepassen wat de studie me bracht. Ook dat is uitdaging en inspiratie. Het Seminarium draagt door onderwijs en onderzoek en publicatie bij aan het levend houden van het gedachtengoed van doopsgezinden. Dat gebeurt in het heden, vanuit het verleden naar de toekomst en in theorie en praktijk. Vanuit mijn ervaring wil ik daar graag bij betrokken zijn.'

Flora Visser - van Enkhuizen (1959) is predikant in de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek. Deze gemeente beslaat het gebied rond en tussen Witmarsum, Franeker en Itens, een bijzondere streek om werkzaam te zijn. In 1989 is zij gedoopt op belijdenis, een bewuste keuze om doopsgezind te worden vanuit een niet-gelovige achtergrond. Na een kandidaatsexamen Klassieke Taal en Letterkunde en lange tijd werkzaam te zijn geweest als boekhouder is zij in 2006 gestart met de opleiding Godgeleerdheid aan de VU en het Doopsgezind Seminarium.

 

Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl