> over het seminarium

Over het Seminarium

Het Doopsgezind Seminarium is de academische instelling van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit voor theologische opleiding, onderzoek en training vanuit dopers perspectief in een oecumenische en multireligieuze context.

De focus is gericht op Verleden, Vrede en Vrijheid op een basis van theologische reflectie, kennis, competentie en inspiratie.

Het Doopsgezind Seminarium staat open voor samenwerking met andere opleidingsinstituten, de grotere oecumenische gemeenschap en is in het bijzonder georiŽnteerd op Europese en internationale verbinding.

Secretariaat Doopsgezind Seminarium
Mw. Vera Kok |†e-mail secretariaat†

Documentatie
- Reglement Doopsgezind Seminarium, mei 2016 | klik hier
-†Kwaliteitsborging Doopsgezind Seminarium, januari 2016 |†klik hier
- Publicatielijst 2016 prof. dr. F. Enns | klik hier
- Publicatielijst 2016 prof. E. Borgman | klik hier

Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl