> over het seminarium

Over het Seminarium

Het Doopsgezind Seminarium is de academische instelling van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor theologische opleiding, onderzoek en training vanuit dopers perspectief in een oecumenische en multireligieuze context.

De focus is gericht op Verleden, Vrede en Vrijheid op een basis van theologische reflectie, kennis, competentie en inspiratie.

Het Doopsgezind Seminarium staat open voor samenwerking met andere opleidingsinstituten, de grotere oecumenische gemeenschap en is in het bijzonder georiënteerd op Europese en internationale verbinding.

Secretariaat Doopsgezind Seminarium  
Mw. Vera Kok | e-mail secretariaat 

Documentatie
- Reglement Doopsgezind Seminarium, mei 2016 | klik hier
- Kwaliteitsborging Doopsgezind Seminarium, maart 2021 | klik hier

 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl