> nascholing > actuele onderwerpen

Overzicht onderwerpen nascholing

C.J.M. Borgers (Carla) |Twente 
Studieverlof 2016-2018 Masterstudie Peace Trauma & Religion | lees verslag 

C.H. Cornelissen
(Carolien) | Alkmaar
Diverse onderwerpen, studieverlof 2014 | lees verslag

A.A. Rijken (Tom) | Amsterdam

studieverlof 2018 'Vrijzinnigheid' | Lees verslag

studieverlof 2017 'Vrijzinnigheid' | lees verslag

studieverlof 2013 'Emanuel Levinas' | lees verslag

H. Leegte (Henk) | Amsterdam
KPV-opleiding te Nijmegen met klinische stage in AMC studieverlof jan-mei 2013

P.F. Thimm (Paul) | Arnhem
nascholing cursus ‘Familiesystemen en emotionele processen in gemeenten’ en ‘Transformatie van conflicten in de kerk’ (totaal 14 dagdelen)

N.J. Cuperus (Han) | Rotterdam
nascholing 2010 Cursus ‘Spreken is zilver – preken is goud’ van PThU Kampen ism het Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen) | Lees verslag

J.H. Kikkert (Jacob) | Groningen/GDS

studieverlof 2016 'Verslag van een beknopte verkenning van het veranderende kerkelijk landschap | lees verslag

nascholing 2010 Cursus ‘Leidinggeven aan een levend lichaam’ van PThU Kampen ism het Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen)

A. Veurman-Klaren (Annebouk) | Stiens en Hallum
studieverlof 2010 ‘Liturgie – Iona en doperse’ – stage op Iona en lezen volgens boekenlijst Seminarie (130 dagdelen)

A. Rekker-v.d. Werff (Annie) | Damwoude
studieverlof 2013 'Veranderende positie predikant' | Lees verslag
studieverlof 2012 'Overheid en Gemeente / Spijswetten' | Lees verslag
studieverlof 2010 ‘De opstanding van Jezus en het hiernamaals in Dopers perspectief’ – boekenlijst via F. Stark, docent praktische theologie Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen)  | Lees verslag

A. J. Noord (Alex) | Utrecht
studieverlof 2010 diverse colleges theologie aan de VU en literatuurstudie (130 dagdelen)

K. Roosma-de Vries (Korneel) | Holwerd Blija Ternaard
nascholing 2010 Voorbereiding optreden Anna Zernike volgens boekenlijst van F. Stark, docent praktische theologie (130 dagdelen) 

L. Penner (Lydia) | Den Haag
studieverlof 2009-2010 ‘Macht en geweld’ (totaal 130 dagdelen) Vervolg op proponentsscriptie ‘Verhouding kerk en staat bij de dopers in vergelijking met Hugo de Groot’

M.C. Eberwijn-Verveld (Margreet) | Rotterdam
nascholing 2008 Cursus ‘De kunst van het voorgaan’ door de stichting ‘De 7de Hemel’ (10 dagdelen) 

 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl