> nascholing

Informatie nascholing en studieverlof

Afgestudeerde predikanten blijven ook na hun studie werken aan professionele ontwikkeling en (vak)inhoudelijke verdieping. De commissie Nascholing / Studieverlof houdt zich bezig met de doelstelling en aard van de permanente educatie van de predikanten en pastoraal werkenden en adviseert en begeleidt hierin.

De predikant kan in samenspraak met de gemeente waar hij of zij werkzaam is, kiezen voor nascholing (jaarlijks 20 dagdelen, en 1 x per 5 jaar 30 dagdelen extra) of voor studieverlof (1 x per 5 jaar 130 dagdelen). Kijk voor meer informatie onder Nascholing en Studieverlof.

Daarnaast biedt het doopsgezind seminarium een cursusaanbod in het kader van de Permanente Educatie

"Het nut van deze nascholing is zeer groot: beginnende predikanten, en ook al langer werkende predikanten spiegelen zich aan elkaar en reflecteren op eigen functioneren. In de minder productieve uurtjes maken we nader kennis met elkaar als collega’s en delen frustraties en pijn, plezier en zorgen. Onze dank aan het Seminarie voor dergelijke dagen is dan ook groot, en we hopen dat alle (beginnende) predikanten deze kans krijgen." - deelnemer nascholing 2013

Leden commissie Nascholing & Studieverlof
Ds. Alex Noord - voorzitter | e-mail 
Drs. Marion Bruggen - nascholing proponenten en supervisie
Ds. Tom Rijken (predikant Doopsgezinde Gemeente Amsterdam)
Ds. Truus de Boer (voorganger Doopsgezinde Gemeente Den Ilp-Landsmeer)
Drs. H. Dekkers-de Kok ( gemeentelid DG Dordrecht)
Dr. Christiane Karrer
 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl