Docenten cursus Doperse Theologie

 

drs. Gerke van Hiele (1956)
coördinator cursus doperse theologie, docent Doperse geloofsverdieping (basiscursus), docent Geest, Gemeente en Spiritualiteit en De gemeente vandaag (vervolgcursus)  
gerke van hiele, seminarium, hiele doopsgezind, doperse theologie

‘Ik ben geïnteresseerd in het ontsluiten van de schatkamers van de christelijke geloofstraditie. Ik ben ervan overtuigd dat hier veel te ontdekken valt dat richting kan geven aan het gelovig leven van mensen, ook in deze tijd.’

Na zijn studie Engelse Taal en Letterkunde volgde Gerke van Hiele een opleiding Theologie in Groningen en later in Amsterdam aan de UvA, waar hij de predikantsopleiding voltooide. Gerke van Hiele is doopsgezind predikant en sinds jaar en dag als docent verbonden aan de cursus Doperse theologie met aandacht voor geloofsverdieping, spiritualiteit en gemeenteopbouw. 


dr. Wieteke van der Molen (1975)
docent Inleiding oude en nieuwe testament (basiscursus), en Bijbelse theologie (vervolgcursus)
wieteke van der molen, wieteke, wieteke doopsgezind, molen doopsgezind

‘Wieteke van der Molen’

Wieteke van der Molen is predikant in de kop van Noord-Holland. Zij promoveerde op een oudtestamentisch onderwerp en heeft een grote passie voor de verhalen, de letter en de geest van de bijbel. Tevens is zij werkzaam als directeur van vakantieverblijf en groepsaccommodatie Dopersduin in de duinen van Schoorl. 


dr. Pieter Post (1958)
docent Zingen, bidden en (leken)preken (vervolgcursus)

pieter post, docent doperse theologie, docent liturgie en lied, post doopsgezind

'Het kerklied gaat niet alleen om het zingen, maar ook om wát we zingen. In het kerklied verwerken we theologie. Niet alle theologie spreekt ons aan, daarom zingen we niet alles. Tegelijk leren we met theologie kennismaken. Daarom is het kerklied ook leer-lied.'

Pieter Post is predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. In 2010 promoveerde hij aan de VU op zijn onderzoek Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973); van particularisme naar oecumeniciteit. In de periode 2008-2010 was hij betrokken bij de samenstelling van het nieuwe liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Post maakte onderdeel uit van de werkgroep die tot taak had het Liedboek uit 1973 te screenen op theologie en muzikaliteit.


prof. dr. Fernando Enns (1964)
docent Vredestheologie (basiscursus)
fernando enns, vredestheologie, vrede doopsgezind, vrede theologie

‘To acknowledge the message of Just Peace as the center and the heart of the Hebrew Bible as well as of the New Testament is to be called to explicate this truth – in words and in deeds – in communion with others.’

Prof. Fernando Enns is sinds een aantal jaren hoogleraar Vredestheologie aan het doopsgezind seminarie. Hij doet onderzoek naar de rol van religie in de conflicten in de huidige samenleving en is betrokken bij de opzet van de pelgrimage voor vrede en gerechtigheid van zowel de Wereldraad van Kerken als van onze broederschap.


drs. Carolien Cornelissen (1965)
docent Christendom en andere religies (vervolgcursus)

 
carolien cornelissen, cornelissen, doopsgezind, docent christendom en andere religies

'Door naar andere religies te kijken zie je scherper hoe je er zelf in staat. Je kunt nieuwe dingen ontdekken. Je kunt beter je eigen spiritualiteit begrijpen. Kennis en studie van andere religies kunnen bijdragen aan begrip en verdraagzaamheid. Het is een wapen tegen fundamentalisme.'

Carolien Cornelissen is predikant van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar. Daarnaast werkt ze mee aan de jaarthemamap van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. Carolien Cornelissen is predikant van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, studeerde theologie met als hoofdvak Islam en Arabisch en is sinds 2008 docent bij de cursus Doperse Theologie.


 

 

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl