> cursus doperse theologie > vervolgcursus

Impressie van de vervolgcursus

Seizoen 2018 / 2020

Onderling pastoraat
In deze cursus verkennen we wat de functies van pastoraat zijn en wat een gesprek tot een pastoraal gesprek maakt. In de ontmoeting in het pastoraat gaat het niet alleen om het uitwisselen van koetjes en kalfjes maar ook om enige diepgang in de gesprekken? Wat vraagt dat van de pastor en/of gemeentelid? Welke gespreksvoering is helpend om tot de kern te komen? Hoe luister je de ander tevoorschijn?

We focussen op  thema’s als nabijheid-afstand, het reddersyndroom en het omgaan met “lastige” mensen. We gaan dieper in op verschillende vormen van pastoraat zoals bijvoorbeeld het narratieve pastoraat. Een model dat een brug probeert te slaan tussen menselijke ervaringen en bijbelse beelden/verhalen. Hoe verbind je het verhaal van mensen met Gods verhaal? Hoe help je de ander betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen in zijn/haar leven. Hoe om te gaan met zingevingsvragen die vooral opgeworpen worden als het leven niet meer stroomt bijvoorbeeld bij verlies en rouw?

Docent: Ds. Marion Bruggen werkt als supervisor ten dienste van Seminarium en Broederschap

Vredestheologie
 
De doopsgezinden worden beschouwd als een van de historische vredeskerken. Wanneer wij deze zienswijze accepteren, dan betekent dit dat vrede een van de typerende kenmerken van onze gemeenten zou zijn. In onze ethische bezinning hebben we geleerd om onze gedachten over vrede te ontvouwen in samenhang met gerechtigheid. Zo is Just Peace (Rechtvaardige vrede) een sleutelbegrip geworden in recente oecumenische gesprekken en dit heeft geleid tot een nieuw programma van de Wereldraad van Kerken: The Pilgrimage of Justice and Peace. Zo wordt ook duidelijk dat ons zoeken naar vrede en gerechtigheid een geestelijke weg is die we met elkaar mogen gaan. Een doperse theologie leeft van dit denken over vrede en gerechtigheid. Dit is haar vertrekpunt en haar toekomst, een doopsgezinde weg in de theologie met oog voor de toekomst van mens en wereld.

Docent: Prof. Fernando Enns is sinds een aantal jaren hoogleraar Vredestheologie aan het Doopsgezind Seminarium. Hij doet onderzoek naar de rol van religie in de conflicten in de huidige samenleving en is betrokken bij de opzet van de pelgrimage voor vrede en gerechtigheid van zowel de Wereldraad van Kerken als de doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Lekenpreken in de praktijk

Er is een groeiende belangstelling onder jongere en wat oudere gemeenteleden om te preken. Om een goede, en aansprekende preek te schrijven, en te houden, is het vanzelfsprekend dat je je daarop goed voorbereid. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je een preek op? Wat wil de Bijbelse tekst ons vertellen in onze tijd? Om een goede preek te maken is het belangrijk dat je ook preken leest, en die leert kritiseren. In de praktische zin oefenen we in enkele eenvoudige stappen in het maken van een preek. Deze worden stap voor stap en per cursist door de docent gevolgd en voorzien van tips. Aan het slot van de cursus hebben we dan met zijn allen over dezelfde tekst een preek gemaakt. Boeiend!

Docent: Dr. Pieter Post is predikant in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Hij was docent Praktische Theologie aan het DG Seminarium en promoveerde op Doopsgezinde Liederenbundels en hun theologie in de 19e en 20ste eeuw.

 

Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl