> cursus doperse theologie > basiscursus

Impressie van de basiscursus

Inleiding Oude en Nieuwe Testament
Docent: Dr. Wieteke van der Molen
Na een aantal inleidende bijeenkomsten over het ontstaan van de Bijbel, over opbouw en tekstinterpretatie, bestuderen we diverse grote thema's van Oude tot Nieuwe Testament. Rode draden als godsbeelden, volk en volkeren, heiligheid, geboden, land en landverlies en figuren als koning, priester en profeet vormen samen een intrigerend web binnen de bijbelteksten. Gaandeweg worden patronen zichtbaar, en verschillende interpretaties duidelijk. Meer dan tweeduizend jaar tekstgeschiedenis in een notendop. En het is nog spannend ook!

Doperse geloofsverdieping
Docent: Drs. Gerke van Hiele
Het eerste jaar wordt besteed aan geloofsverdieping n.a.v. de apostolische geloofsbelijdenis. Aan de hand van deze oude belijdenis komen alle kernthema’s uit de geloofstraditie ter sprake, krijgen we zicht op de specifiek doperse accenten en vooral ook op hoe wij hier zelf persoonlijk  instaan. Zo krijgen we zicht op wat ons beweegt.

In het tweede jaar verdiepen we ons in de diverse modellen van kerk zijn en verkennen we de contouren van de doperse gemeente. Zo hopen we te komen tot zowel verdieping als toetsing  van eigen  visie op geloof, gemeente en wereld. Het accent ligt in deze module op de persoonlijke verwerking van de stof. Het is met recht een proces van verdieping dat je je zelf een keer zou moeten gunnen.

Doperse geschiedenis
Docent: Dr. Anna Voolstra
Bij dit vak verwerven de cursisten kennis van en inzicht in de kerk– en cultuurgeschiedenis van de doopsgezinden in Nederlands en mondiaal verband. De geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland kenmerkt zich door:
- door de inkadering in de ontstaansgeschiedenis van de Europese Reformatie en de daarin te onderscheiden radicale reformatie van het Duits–Zwitsere doperdom en spiritualisme
- de geschiedenis der vroege reformatie in de Nederlanden, als eerste echt reformatorische beweging
- de sociaal–economische en culturele ontwikkelingen in Nederland, die gevolgen hebben gehad voor het aanpassingsproces van de doopsgezinde gemeenschap en de daarmee gepaard gaande handhaving van de doperse identiteit.

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl