Docenten Doopsgezind Seminarium

ds. Alex Noord (1966) | e-mail
rector

alex noord, rector seminarium, noord doopsgezind   ‘Het vormgeven van het studietraject is altijd maatwerk, dus voor alle vragen is men van harte welkom.’

Als rector geeft Alex Noord, samen met docenten, studenten en het college van curatoren, leiding aan de voortgang van het seminarium en geeft hij aanzetten tot (verdere) beleidsontwikkelingen. Hij is het meest betrokken op de Nederlandse kerkgeschiedenis, geïnteresseerd in libertijnen en vrijdenkers. Coornhert (1522-1590) is een ‘oude liefde’ van Noord. Naast zijn werk voor het seminarium is Alex Noord als predikant verbonden aan de doopsgezinde gemeente Haarlem. Tevens doet hij onderzoek naar de appreciatie van het Huis van Oranje onder doopsgezinden.


prof. dr. Fernando Enns (1964)
hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur van het Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies 

fernando enns, enns doopsgezind   ‘To acknowledge the message of Just Peace as the center and the heart of the Hebrew Bible as well as of the New Testament is to be called to explicate this truth – in words and in deeds – in communion with others.’

Fernando Enns heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van vrede, verzoening, gerechtigheid en herstelrecht (restauratieve gerechtigheid). Aan het seminarium doceert hij systematische theologie, oecumenische theologie en ethiek, met in het bijzonder aandacht voor het perspectief van de vredeskerk. Het onderzoek van zijn leerstoel is gericht op de rol van religie in conflicten in de huidige samenleving.
Klik hier voor het profiel van Fernando Enns op de site van de VU. 


drs. Fulco Y. van Hulst (1973)
wetenschappelijk medewerker Vredestheologie en Ethiek 

fulco van hulst, docent seminarium, van hulst doopsgezind  

‘Mijn vakgebied gaat over de praktijk van het gemeenteleven, over de vraag naar het “dopers eigene”, maar ook over de positie en de bijdrage van de doopsgezinden in het oecumenisch debat.’

Fulco van Hulst ondersteunt de leerstoel Doperse Vredestheologie en ethiek. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer het verzorgen van colleges in de bachelorfase op het terrein van de leerstoel, het bijdragen en helpen vormgeven aan het “Amsterdam Center for Religion, Peace and Justice Studies”, het redigeren van publicaties en het vertegenwoordigen van de leerstoel in en buiten de broederschap.

 dr. Christiane Karrer (1960)
docent Bijbelse Theologie

christiane karrer, karrer-grube, bijbelse theologie, bijbelse theologie doopsgezind   'De bijbel begrijpen anno nu. Daarover gaat het vak hermeneutiek van de bijbelse literatuur.'

Christiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan de VU vanwege het Doopsgezind
Seminarium en predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Zij werkte eerder als
docent Oude Testament in München en Kiel (promotie in Kiel).


prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
visiting professor vrijzinnige theologie

Chris Doude van Troostwijk                                                                                                                                                   

drs. Iris Speckmann (1978)
wetenschappelijk medewerker Vrijzinnige theologie 

iris speckmann, speckmann doopsgezind. vrijzinnige theologie, vrijzinnig doopsgezind  

'Kenmerkend voor de vrijzinnige theologie is dat zij de ervaring centraal stelt.'

Van 2005 tot en met 2014 was Iris Speckmann voorganger van de doopsgezinde gemeente Almere. Sinds 2014 doet zij promotie-onderzoek naar verschillende soorten maaltijden. De werktitel is: Bijeengebracht om te eten: onderzoek naar de betekenis van het doopsgezinde avondmaal in de postseculiere cultuur. Door tevens mee te doen aan maaltijden en met behulp van interviews probeert zij zoveel mogelijk facetten van het samen-eten boven tafel te krijgen en te verwerken tot een 'theologie van samen eten'.

 

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl