> opleidingen > docenten

Docenten Doopsgezind Seminarium

ds. Alex Noord (1966) | e-mail
rector

alex noord, rector seminarium, noord doopsgezind   ‘Het vormgeven van het studietraject is altijd maatwerk, dus voor alle vragen is men van harte welkom.’

Als rector geeft Alex Noord, samen met docenten, studenten en het college van curatoren, leiding aan de voortgang van het seminarium en geeft hij aanzetten tot (verdere) beleidsontwikkelingen. Hij is het meest betrokken op de Nederlandse kerkgeschiedenis, geïnteresseerd in libertijnen en vrijdenkers. Coornhert (1522-1590) is een ‘oude liefde’ van Noord. Naast zijn werk voor het seminarium is Alex Noord als predikant verbonden aan de doopsgezinde gemeente Haarlem. Tevens doet hij onderzoek naar de appreciatie van het Huis van Oranje onder doopsgezinden.


prof. dr. Fernando Enns (1964)
hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur van het Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies 

fernando enns, enns doopsgezind   ‘To acknowledge the message of Just Peace as the center and the heart of the Hebrew Bible as well as of the New Testament is to be called to explicate this truth – in words and in deeds – in communion with others.’

Fernando Enns heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van vrede, verzoening, gerechtigheid en herstelrecht (restauratieve gerechtigheid). Aan het seminarium doceert hij systematische theologie, oecumenische theologie en ethiek, met in het bijzonder aandacht voor het perspectief van de vredeskerk. Het onderzoek van zijn leerstoel is gericht op de rol van religie in conflicten in de huidige samenleving.
Klik hier voor het profiel van Fernando Enns op de site van de VU. 
Klik hier voor de publicaties over het jaar 2017-2018


drs. Fulco Y. van Hulst (1973)
wetenschappelijk medewerker Vredestheologie en Ethiek 

fulco van hulst, docent seminarium, van hulst doopsgezind  

‘Mijn vakgebied gaat over de praktijk van het gemeenteleven, over de vraag naar het “dopers eigene”, maar ook over de positie en de bijdrage van de doopsgezinden in het oecumenisch debat.’

Fulco van Hulst ondersteunt de leerstoel Doperse Vredestheologie en ethiek. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer het verzorgen van colleges in de bachelorfase op het terrein van de leerstoel, het bijdragen en helpen vormgeven aan het “Amsterdam Center for Religion, Peace and Justice Studies”, het redigeren van publicaties en het vertegenwoordigen van de leerstoel in en buiten de broederschap.

 dr. Christiane Karrer (1960)
docent Bijbelse Theologie

christiane karrer, karrer-grube, bijbelse theologie, bijbelse theologie doopsgezind   'De bijbel begrijpen anno nu. Daarover gaat het vak hermeneutiek van de bijbelse literatuur.'

Christiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan de VU vanwege het Doopsgezind
Seminarium en predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Zij werkte eerder als
docent Oude Testament in München en Kiel (promotie in Kiel).


prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
visiting professor vrijzinnige theologie

Chris Doude van Troostwijk  

Theoloog, filosoof en theaterwetenschapper Chris Doude van Troostwijk (1962) is voor drie jaar gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium, daarin ondersteund door Iris Speckmann. Hij werkt in die periode aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken en aan een onderzoek onder de titel "Solidaire onwetendheid - hoe het Geheim vrijzinnigen verbindt". Naast onderwijs en nascholing aan de VU, organiseert hij studiedagen en reist hij door het land om lezingen te geven in doopsgezinde en vrijzinnige gemeenten.


drs. Iris Speckmann (1978)
wetenschappelijk medewerker Vrijzinnige theologie 

iris speckmann, speckmann doopsgezind. vrijzinnige theologie, vrijzinnig doopsgezind  

'Kenmerkend voor de vrijzinnige theologie is dat zij de ervaring centraal stelt.'

Van 2005 tot en met 2014 was Iris Speckmann voorganger van de doopsgezinde gemeente Almere. Sinds 2014 doet zij promotie-onderzoek naar verschillende soorten maaltijden. De werktitel is: Bijeengebracht om te eten: onderzoek naar de betekenis van het doopsgezinde avondmaal in de postseculiere cultuur. Door tevens mee te doen aan maaltijden en met behulp van interviews probeert zij zoveel mogelijk facetten van het samen-eten boven tafel te krijgen en te verwerken tot een 'theologie van samen eten'.

 

dr. Nina Schroeder (1990) 
postdoc onderzoeker en docent

nina schroeder, postdoc onderzoeker en docent   Nina Schroeder is postdoc onderzoeker en docent in het vakgebied van de doopsgezinde geschiedenis. Ze onderzoekt en publiceert over het Nederlandse doopsgezinde leven en de culturele betrokkenheid van doopsgezinden in de vroegmoderne tijd. Tijdens haar promotiestudie op het terrein van de kunstgeschiedenis aan Queen’s University (Kingston, Canada), onderzocht zij de diverse representaties van zestiende-eeuwse wederdopers, mennonieten, en doopsgezinden in de beeldende kunst in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1581-1795). Nina voltooide haar masterstudie in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Oxford en verdiepte zich daarvoor in doopsgezinde geschiedenis en theologie tijdens haar bachelorsstudie aan Canadian Mennonite University (Winnipeg, Canada). Haar onderzoeksinteressen omvatten de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis, Nederlandse doopsgezinde sociaal-culturele netwerken, Doopsgezinde martelaarsboek tradities, vroegmoderne religieuze spotprenten en boekgeschiedenis. Sinds 2019 heeft ze zitting in het bestuur van de Doopsgezinde Historische Kring en maakt ze deel uit van de coördinatieteam van het ACHHP (Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism) aan de Vrije Universiteit.

 


prof. dr. Mirjam van Veen (1969)
hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen

fernando enns, enns doopsgezind   Mirjam van Veen bezet de leerstoel Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen aan de Vrije Universiteit. Zij promoveerde op een proefschrift over de polemiek tussen Dirck Volckertsz Coornhert en Johannes Calvijn. De polemiek tussen de radicale reformatie en de ‘mainstream’ reformatie heeft haar daarna nooit meer losgelaten. Momenteel doet zij vooral onderzoek naar religieuze vluchtelingen in de zestiende eeuw en naar de invloed van Sebastian Castellio (een van de eerste pleitbezorgers voor religieuze tolerantie). Daarnaast is zij één van de coördinatoren van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism: dit centrum stimuleert de bestudering van het unieke religieuze erfgoed dat in Amsterdam wordt bewaard. Een belangrijke poot van dit centrum is uiteraard de bestudering van het rijke dopers erfgoed.
Zie ook www.mirjamvanveen.nl

 

Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl