> opleidingen > master predikant

Master doopsgezind predikant

3 jaar (voltijd), 6 jaar (deeltijd)
De driejarige Masteropleiding tot doopsgezind predikant is een vervolgopleiding op de bachelor Theologie. Deze opleiding omvat een uitgebreide wetenschappelijke vorming, al dan niet met kennis van de Bijbelse grondtalen.

De student zal na het behalen van deze Mastergraad door het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium worden voorgedragen aan de Broederschapsvergadering, die haar/hem de bevoegdheid verleent om als predikantproponent in iedere doopsgezinde gemeente werkzaam te zijn. Daarenboven zal door de Broederschap in voorkomende gevallen, waarin theologische wetenschappelijke kennis gewenst is, op hen een beroep worden gedaan.

Deze opleiding is ondergebracht bij de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit. Voor meer informatie over de opleiding en instroommogelijkheden:klik hier

 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl