doopsgezind seminarium > artikelen over cursussen

Artikelen over cursussen

Cursussen 2019-2020 bekend

Cursussen 2019-2020 bekend
De cursussen zijn voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten.  Lees meer >>


IOVIS Oorlog & Vrede lezingen 2018

17 mei 2018, 15:30 uur
IOVIS Oorlog & Vrede lezingen 2018
IOVIS Centre for Peace and Conflict en VU vereniging nodigen je uit voor vier Oorlog & Vrede lezingen op donderdagmiddagen in maart, april, mei en juni 2018. VU-wetenschappers delen hun kennis en inzichten over verschillende dimensies van vrede en oorlog. Lees meer >>


De functie van Christiane Karrer

De functie van Christiane Karrer
In de nieuwsbrief van de Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid stond een interview met Christiane Karrer in de rubriek ‘De functie van’. Christiane Karrer is universitair docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium. Lees meer >>


Nieuw nascholingsaanbod 1e helft 2017
Permanente educatie is nodig in ieder intensief beroep, dus ook voor werkers in de kerk. In 2017 worden er diverse nieuwe cursussen aangeboden, waarin wordt gewerkt rond een bepaald thema waarbij theorie gecombineerd wordt met de praktijk. Het doel is te komen tot een reflectie op het werk en te komen tot een verfijning van je pastorale en andere vaardigheden. Lees meer >>


26 juni 2017, 10:00 uur
Werken met groepen
Als predikant maak je deel uit van en begeleid je kringen, taak- en beleidsgroepen in de gemeente. Hoe kun je groepen beter begrijpen en werken aan visie, beleid, samenwerking, verdieping en verandering? We besteden in deze driedaagse nascholing aandacht aan verschillende niveaus in groepen zoals taak (inhoud), structuur (procedures, afspraken) en relatie (het hoe van de interactie, feedback). Lees meer >>


19 april 2017, 10:00 uur
Predikant 4.0
In deze driedaagse nascholing werken we met het visiedocument Lopen op het water, geschreven door Henk Stenvers. De gemeente van de toekomst schetst hij als een vloeibare gemeenschap (zonder duidelijke grenzen) met een aantrekkelijk centrum en een duidelijke identiteit. In zo’n open netwerk ontmoeten mensen elkaar in wisselende samenstellingen en op verschillende momenten. Wat betekenen deze ontwikkelingen en het zoeken van nieuwe wegen voor de rol van de predikant? Lees meer >>Terug

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl