> nieuws

Nieuws

 
11 april 2022

'De Groninger versie van de doperse doorbraak'

In februari verscheen bij Uitgeverij Verloren in Hilversum nummer 6 van de Doperse Documentaire Reeks. Dit keer een boek over Groninger doopsgezinde gemeenten: De Groninger versie van de doperse doorbraak. Veranderingen in de doopsgezinde gemeenten op het Groninger platteland in de periode 1800-1860. 

'Het tijdvak tussen het eind van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw was voor de Nederlandse doopsgezinden een periode van grote veranderingen. We zien een groeiende maatschappelijke participatie. Ook veranderde de identiteit van de doopsgezinden in religieuze zin. Grote gevolgen had de oprichting van de ‘Algemeene Doopsgezinde Sociëteit’ in 1811.

Deze nam de opleiding van predikanten voor de Nederlandse doopsgezinde gemeenten onder haar hoede en voorzag tevens in de financiële ondersteuning van minder draagkrachtige gemeenten, die niet in staat waren een behoorlijke salariëring van de predikant te betalen. Daarmee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de doopsgezinde geloofsgemeenschap tot een ‘respectabel kerkgenootschap’.

De totstandkoming van deze publicatie is mogelijk gemaakt door flinke financiële bijdragen van enkele doopsgezinde fondsen, namelijk het Fonds Oosterbaan (nauw gelieerd aan de ADS) en het Welcker Fonds. Deze fondsen hebben dat gedaan om daarmee de resultaten van het gedane onderzoek toegankelijk te maken voor ieder die erin geïnteresseerd is, niet in de laatste plaats de geïnteresseerden in doopsgezinde kring.

Meer informatie vindt u hier

boek doperse Groningen


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl