> agenda

Agenda

 
29 november 2019, 17:30 uur

Alles in één: bestaansethiek en tolerantie bij Spinoza

Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Sinds de zeventiende eeuw, wordt Het Nederlandse doperdom gekleurd door zoiets als een vrijzinnige voorkeur in geloven en denken. Liever in vrede met elkaar leven, luidt het devies, dan elkaar het leven verzuren om verschillende religieuze denkbeelden. Ethiek is belangrijker dan dogmatiek. Geen wonder dat, tot de dag van vandaag, veel doopsgezinden verwantschap voelen met Baruch de Spinoza (1632 - 1677). Afkomstig uit een voor de katholieke inquisitie gevluchte Portugees-joodse familie, kreeg Spinoza ook in eigen kring te maken met onverdraagzaamheid. Hij werd, vermoedelijk vanwege zijn verlichte ideeën, uit de Amsterdamse synagoge
verbannen. In Rijnsburg legde hij zich voortaan toe op het uitwerken van zijn filosofie.
Zijn hoofdwerk, de Ethica, beschrijft hoe de mens gelukkig kan leven door rationeel inzicht, mentale evenwichtigheid en een verdraagzame levenshouding. Het boek gaat echter over meer dan bestaansethiek alleen. In reactie op het lichaam-geest dualisme van Descartes, ontvouwt het een “monistische” zijnsfilosofie. Al wat is, is één. En die perfecte eenheid, die we kennen als onze natuur, wordt door Spinoza 'god genoemd. Deus sive natura. Spinoza’s denken stelt de vraag naar religieuze tolerantie op scherp. Staan persoonlijke godsbeelden per definitie haaks op sociale
vrede en stabiliteit? Moeten we werkelijk, zoals een veel gehoorde kritiek op Spinoza luidt, abstract en rationeel “geloven” omwille van de vrede? 

Opzet van de Seminarie Sessies
De opzet is steeds als volgt: op vrijdagavond ontvangst om 17.30 uur met aansluitend om 18.00 uur diner, daarna sessie I. Na het ontbijt op de zaterdagochtend sessie II, na de lunch gevolgd door sessie III. Het programma wordt om 16.00 uur afgesloten.

Kosten
De kosten van de Seminarie Sessie bedragen € 150,00 per persoon per bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/thee en verblijfsbijdrage.

Aanmelden
Aanmelden kan via: vera.kok@ads.nl. U vraagt het inschrijfformulier aan, vult dit in en stuurt het terug. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Vera Kok: 020 - 6230914 

Locatie
De Seminarie Sessies vinden plaats in Mennorode: een hotel en congrescentrum dat zijn oorsprong vindt in de Doopsgezinde Broederschap. Kijk op www.mennorode.nl. Adres:
Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet
telefoon nr: 0577 498 111 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl