> nieuws

Nieuws

 
8 juli 2019

Cursussen 2019-2020 bekend

De cursussen zijn voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de doopsgezinde gemeenten. De volgende twee cursussen worden gegeven:

Het Vrijzinnig Leerhuis

Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan zult u zich thuisvoelen bij het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet. Grote thema’s worden hier op een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij van vooroordelen - benaderd.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines - zoals sociologie, psychologie en filosofie - benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van het thema staat. Dit seizoen worden de thema’s Hart, hoofd en handen, Dilemma’s, Hulp, en Rijkdom en armoede uitgediept.

Klik hier voor meer informatie.

Seminarie Sessies

Over tolerantie toen en nu
Nederlanders zeggen over zichzelf dat ze nogal tolerant zijn. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op de lange geschiedenis van verdraagzaamheid en respect voor minderheden. Door de eeuwen heen zochten groepen uitgestotenen een veilig heenkomen in ons land. Of het nu ging om Sefardische joden, Franse hugenoten of Zwitserse mennonieten: ze waren welkom. 

Het begin van (het vraagstuk van) de tolerantie kan gevonden worden in de 16e eeuw. In deze eeuw van Reformatie en omvorming kwam de vraag op hoe om te gaan met nieuwe religies in het land. Was de veiligheid wel gewaarborgd als zoveel verschillende groepen mensen in één land zouden samenleven? Ook in de filosofie kwam de vraag naar tolerantie en naar eenheid naar voren, bijvoorbeeld bij de joodse denker Baruch de Spinoza. Hoe zouden persoonlijke godsbeelden zich verhouden tot de eenheid en stabiliteit in een land?

Dit soort discussies is nog altijd relevant. Heeft tolerantie een prijs? Wat betekent het als je zegt een ander te tolereren? Is tolerantie altijd positief, of is er ook sprake van macht en ongelijkheid? Denk eens aan de weigerambtenaar: mocht hij/zij er zijn? Of de winkelier die veroordeeld werd omdat hij op zondag per se zijn winkel wilde sluiten? In hoeverre mag de ander er werkelijk zijn zoals die is?

Over deze en andere vragen gaat het in de serie Seminarie Sessies. Een drietal bijeenkomsten georganiseerd vanuit het Doopsgezind Seminarium. Om elkaar te ontmoeten, te bevragen, te leren en te delen, uit te dagen en tot de kern te komen. Waar staan we zelf?

Het onderwerp tolerantie wordt belicht vanuit drie verschillende invalshoeken: historisch, filosofisch en systematisch (vanuit de vredestheologie). De docenten zijn allemaal verbonden aan het Doopsgezind Seminarium. Zij gaan graag met u aan de slag om de blik te scherpen en kennis te vermeerderen. Natuurlijk zal er in de sessies ook ruime aandacht zijn voor ontmoeting, onderlinge gedachtevorming en gesprek.

Klik hier voor meer informatie.

Voor de meest actuele informatie kijk op de website van het seminarium of klik hier.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl