> nieuws

Nieuws

 
2 maart 2017

De functie van Christiane Karrer

In de nieuwsbrief van de Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid stond een interview met Christiane Karrer in de rubriek ‘De functie van’. Christiane Karrer is universitair docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium.

Voor welke afdeling ben je werkzaam?
Namens het Doopsgezind Seminarium ben ik binnen 'Text and Traditions' werkzaam.

Wat zijn je werktijden?
Mijn aanwezigheid op de VU is onregelmatig. Dat komt door mijn specifieke en kleine aanstelling (0,3 fte). Omdat ik namens het Doopsgezind Seminarium werk, moet ik vaak aan de vestiging van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) aan de Singel in Amsterdam zijn voor vergaderingen en ontmoetingen met studenten. Aan de VU ben ik als ik daar onderwijs geef, voor vergaderingen, overleg en als ik in de bibliotheek werk. En dan werk ik ook vaak thuis achter mijn laptop. Naast mijn aanstelling aan de VU ben ik predikant in de Lutherse Gemeente Utrecht. Daar woon ik ook met mijn zoon van 15.

Wat doe je precies?
Ik geef colleges in Hermeneutiek van de Bijbelse Literatuur (met een sterk accent op vragen die opkomen als je met Bijbelse teksten in de praktijk werkt), Bijbelse Theologie (samen met bijzonder hoogleraar Henk Bakker van het Baptistenseminarie) en 'Peace and Justice' (twee modules samen met Fernando Enns, hoogleraar voor vredestheologie, of Fulco van Hulst, universitair docent). Dit jaar komt daar nog een module Exegese voor studenten zonder kennis van de oude talen bij dat ik samen met Arie Zwiep, hoogleraar, opzet. Als ik de kans krijg om met een collega samen te werken, focus ik op het Oude Testament omdat dit mijn specialisatie is. Ik vind het boeiend de verbanden tussen de testamenten te onderzoeken en aan te tonen.

Als Bijbels theoloog van het Doopsgezind Seminarium heb ik veel taken binnen de nascholing voor doopsgezinde predikanten. Ik geef driedaagse cursussen samen met een praktijkopleider en supervisor, reis naar studieconventen, ben betrokken bij de lekenopleiding Doperte Theologie en werk aan studiemateriaal voor gemeentekringen. Ook heb ik een aantal taken binnen de organisatie van het Seminarium.

In mijn onderzoek concentreer ik me op teksten in het Oude Testament uit de tijd na de ballingschap. Vooral de boeken Ezra en Nehemia boeien me, omdat ze iets van de politieke en levensbeschouwelijke discussie laten zien die met de wederopbouw van Juda als onderdeel van een multicultureel en multireligieus wereldrijk verbonden was. In het centrum van het onderzoek van het Doopsgezind Seminarium staat de vredestheologie. 'Gerechtigheid en vrede' werk ik als thema van de Bijbelse theologie uit. Verder ben ik veel bezig met de theorie van tekstuitleg, hermeneutiek en methodiek. Daar komen ook de specifiek doopsgezinde en lutherse perspectieven aan de orde.

Wat vind je leuk aan je functie?
Aan de ene kant hou ik van het werken met studenten, het gesprek dat tot stand komt als we ons over teksten buigen. Het is fijn om iets te kunnen doorgeven van mijn kennis, maar nog fijner als ik zie hoe studenten groeien en zelfstandig teksten kunnen uitleggen. Ook leer ik veel van de ervaring die zij meebrengen – velen hadden eerder al een andere baan. Mijn hele loopbaan heb ik in de praktijk en in de wetenschap gewerkt. Ik kon nooit echt kiezen. Het voelt geweldig dat ik deze combinatie nu kan inzetten, niet alleen door de twee banen die ik heb, maar ook door het werk in de nascholing en praktijk-georiënteerd onderwijs.

Aan de andere kant vind ik het werken met teksten ontzettend leuk. Ik hou ervan om me helemaal in een tekst te verdiepen, juist als die weerbarstig en moeilijk lijkt. Zo lang zoeken, vertalen, lezen en nog weer lezen totdat langzaam betekenis verschijnt. Kennismaken met al de verschillende uitleg de eeuwen door en structuren vinden die tekst en uitleg verbinden. De vredestheologie hoort bij de thema's die mij sinds het begin van mijn theologiestudie bezig hielden. Het werken aan het Doopsgezind Seminarium voelt voor mij als 'thuiskomen' ook al blijf ik tegelijkertijd luthers theoloog.”

Wat vind je minder leuk aan je functie?
Met een kleine aanstelling aan twee instellingen verbonden zijn, brengt vaak chaos in de agenda en soms tegenstrijdige eisen met zich mee. En dan is daar ook nog de baan in de gemeente. Steeds weer komt het moment waar het te veel wordt, dingen niet goed te combineren zijn ook al doe ik nog zo mijn best. En soms zie ik in de chaos iets over het hoofd waarvan ik dan baal.

Wat is je achtergrond?
Ik heb theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit in München. Daarna heb ik aan een promotieonderzoek over de boeken Ezra en Nehemia gewerkt en heb mijn predikantsopleiding voltooid in een lutherse gemeente in Augsburg. Vervolgens kreeg ik de gelegenheid om mijn promotie af te ronden en als 'assistent' (een soort universitair docent) te werken op de universiteiten van München en Kiel. De liefde en de geboorte van onze zoon waren de aanleiding dat ik naar Utrecht verhuisde. Ik leerde de taal en schoolde na, zodat ik als predikant in de Lutherse Gemeente kon werken. Vijf jaar geleden kwam daar de baan aan de VU bij.

Wat is je toekomstperspectief?
Ik ben blij dat ik in de huidige combinatie verder kan werken. Ik zal in de toekomst mijn aandacht in onderwijs en onderzoek onder meer op contextueel Bijbellezen richten en meewerken aan het Centrum voor Contextueel Bijbellezen dat afgelopen september werd gesticht.

Wie zou je graag in de volgende editie zien van deze rubriek?
Fulco van Hulst. Hij is docent Systematische Theologie vanwege het Doopsgezind Seminarium en werkt nauw samen met Fernando Enns. Hij doet boeiend onderzoek op het gebied van de christologie en is goed bekend met de vredestheologie en alle ins en outs van de doopsgezinde wereld.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl