> nieuws

Nieuws

2 februari 2017

Nieuw nascholingsaanbod 1e helft 2017

In het kader van voortgaande bezinning op en aanscherping van je professionele vaardigheden werden in de afgelopen jaren vanuit het Doopsgezind Seminarium en in samenwerking met de ANDPV en de Commissie Nascholing enkele cursussen aangeboden, onder leiding van pastoraal supervisor Marion Bruggen.

Permanente educatie is nodig in ieder intensief beroep, dus ook voor werkers in de kerk. Het is nuttig je te bezinnen op je eigen functioneren en te (blijven) werken aan professionaliteit. Tijdens de nascholingsdagen wordt gewerkt rond een bepaald thema waarbij theorie gecombineerd wordt met de praktijk. Het doel is te komen tot een reflectie op het werk en te komen tot een verfijning van je pastorale en andere vaardigheden. Scholing versterkt bovendien de collegialiteit. Je ontdekt dat je verschillende vragen deelt met collega's in het werkveld. Juist op samenwerking zal in toekomst in onze broederschap steeds meer een beroep worden gedaan.

De cursussen waren in de afgelopen jaren een groot succes, ze waren in het algemeen binnen enkele dagen volgeboekt. De deelnemers waren enthousiast over het aanbod en gaven aan graag verder te willen gaan. Dit jaar zullen dan ook nieuwe cursussen worden aangeboden:
> 20 maart 2017 De predikant als acteur, theatrale vaardigheden op de kansel | klik hier
> 19-21 april 2017 Predikant 4.0, de vloeibare gemeenschap en het zoeken naar nieuwe wegen als predikant | klik hier
> 26-28 juni 2017 Werken met groepen, groepen beter begrijpen en werken aan visie, beleid, samenwerking, verdieping en verandering | klik hier
> Vooraankondiging 28-31 augustus Vervolg nascholing Vrede, vrede er is geen vrede

Het aanbod van permanente educatie is bedoeld voor alle dienstdoende predikanten, voorgangers en pastoraal werkenden. Het volgen van deze vorm van scholing kan deel uitmaken van het programma van studieverlof. Iedere cursus levert in het nascholingsprogramma ook studiepunten op. In principe kun je eens in de twee jaar meedoen aan een cursus van 2 dag. Wanneer er plek is, is het mogelijk om vaker deel te nemen. De cursussen van 1 dag staan open voor alle dienstdoende predikanten.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl