> agenda

Agenda

26 juni 2017, 10:00 uur

Werken met groepen

Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Als predikant maak je deel uit van en begeleid je kringen, taak- en beleidsgroepen in de gemeente. Hoe kun je groepen beter begrijpen en werken aan visie, beleid, samenwerking, verdieping en verandering? Wat speelt er als besluitvorming eindeloos duurt, steeds dezelfde mensen aan het woord zijn, er spanningen zijn of weerstand is tegen veranderingen?

We besteden in deze nascholing aandacht aan verschillende niveaus in groepen zoals taak (inhoud), structuur (procedures, afspraken) en relatie (het hoe van de interactie, feedback). Hoe zit het met de verdeling van macht en invloed, de onderlinge betrokkenheid, de communicatie en de participatie in een groep? Wat speelt er zich in de onderstroom? Hoe beinvloedt dit niveau van irrationele processen het groepsklimaat? Wanneer een groep niet loopt, welke interventies kunnen dan helpen? Wat maakt een vrijwilligersorganisatie speciaal en hoe motiveer je de deelnemers van zo’n groep? 

Aan de hand van het model van de Roos van Leary, ontdekken we welke interactiestijlen jij het liefst inzet als begeleider, welke interventies je lastig vindt en waar je je verder in kunt ontwikkelen. In deze nascholing krijg je inzicht in groepsprocessen en zicht op wat jij kunt bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van groepen in de gemeente.

Het programma wordt afgestemd op de praktijk en leervragen van de deelnemers. De bedoeling is dat we deze vragen bespreken met een ervaringsdeskundige die een lastig veranderingstraject in de kerk met succes heeft begeleid. We maken gebruik van het Handboek Groepsdynamica (herziene versie) van Jan Remmerswaal, De weg van de groep van Jodien van Ark & Henk de Roest en van meegebrachte casuļstiek.

Deze nascholingscursus begint op maandag 26 juni (ontvangst met koffie vanaf 10:00 uur, aanvang programma 10:30 uur) en duurt tot en met woensdagmiddag 28 juni na de lunch. De begeleiding is in handen van Marion Bruggen.

Het aanbod van permanente educatie is bedoeld voor alle dienstdoende predikanten, voorgangers en pastoraal werkenden. Het volgen van deze vorm van scholing kan deel uitmaken van het programma van studieverlof. Iedere cursus levert in het nascholingsprogramma ook studiepunten op. In principe kun je eens in de twee jaar meedoen aan een cursus van 2½ dag. Wanneer er plek is, is het mogelijk om vaker deel te nemen. De cursussen van 1 dag staan open voor alle dienstdoende predikanten.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl