> agenda

Agenda

19 april 2017, 10:00 uur

Predikant 4.0

Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

In deze nascholing werken we met het visiedocument Lopen op het water, geschreven door Henk Stenvers. De gemeente van de toekomst schetst hij als een vloeibare gemeenschap (zonder duidelijke grenzen) met een aantrekkelijk centrum en een duidelijke identiteit. In zo’n open netwerk ontmoeten mensen elkaar in wisselende samenstellingen en op verschillende momenten. Het vormgeven van deze gemeenschap vraagt om een openheid voor de veranderende wereld,  vertrouwen in een onbekende toekomst en een herbezinning op de vraag waar het werkelijk omgaat in de geloofsgemeenschap.

Wat betekenen deze ontwikkelingen en het zoeken van nieuwe wegen voor de rol van de predikant? Hoe ondersteun je als predikant deze vloeibare gemeenschappen waarbij regionale samenwerking (teamwerk), specialisatie, omgaan met feedback en projectmatig werken belangrijk zijn? In deze supervisorische nascholing besteden we daar aandacht aan. Thema’s zijn onder andere:
- Vernieuwing als uitdaging en kans: Hoe speel ik als predikant in op de ontwikkelingen die er gaande zijn? Wat vraagt het experimenteren met andere vormen van mij en waar loop ik tegen aan?
- Teamwerk en specialisatie. Wat kan ik bijdragen vanuit mijn expertise en kwaliteiten aan een groter geheel? Hoe draag ik bij aan samenwerking ( in de kerkenraad, in de regio) en wat belemmert mij?
- Zorg voor de ziel: Hoe houd ik het vol nu gemeenten voor een deel aan het overleven zijn en geconfronteerd worden met loslaten en verlies. Wat houdt mij gaande en bezield?  Hoe ga ik mijn weg tussen angst en vertrouwen en houd ik zin in werk?

Met iedere deelnemer is er van tevoren een individueel gesprek om persoonlijke vragen en leerbehoeften te inventariseren. In het programma is er ruimte voor verdieping aan de hand van casuďstiek, theorie en geloofsbronnen. Door het delen van echte vragen, angsten en  verlangens hopen we elkaar te ondersteunen en te inspireren.

Deze nascholingscursus begint op woensdag 19 april (ontvangst met koffie vanaf 10:00 uur, aanvang programma 10:30 uur) en duurt tot en met vrijdagmiddag 21 april na de lunch. De begeleiding is in handen van Marion Bruggen.

Het aanbod van permanente educatie is bedoeld voor alle dienstdoende predikanten, voorgangers en pastoraal werkenden. Het volgen van deze vorm van scholing kan deel uitmaken van het programma van studieverlof. Iedere cursus levert in het nascholingsprogramma ook studiepunten op. In principe kun je eens in de twee jaar meedoen aan een cursus van 2˝ dag. Wanneer er plek is, is het mogelijk om vaker deel te nemen. De cursussen van 1 dag staan open voor alle dienstdoende predikanten.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl