Bestuur

Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren:

Drs. C. Blokland | voorzitter
Kees Blokland, voorzitter curatoren, curatoren doopsgezind'De contacten met studenten en het meedenken over de inhoud en de processen rondom onze opleiding, spreken me bijzonder aan. Mijn inzet komt voort uit het belang dat ik hecht aan zingeving en de confrontatie tussen theologie, filosofie, geloof en ongeloof.'

Kees Blokland (1947) is oud-personeelsdirecteur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij vervult diverse bestuursfuncties binnen en buiten de doopsgezinde wereld en is lid van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.


Drs. P.L. Kan - van Dishoeck | communicatie
nelleke kan, seminarium, kan dishoeck doopsgezind, bestuur seminarium

‘Doopsgezinden zijn mondige mensen en dat vraagt om predikanten, die goed beslagen ten ijs komen. Graag zet ik mij in voor het Seminarie, waar onderwijs en onderzoek van goede kwaliteit de ruimte krijgen voor (aanstaande) predikanten én gemeenteleden’.

Nelleke Kan (1952) is kunsthistorica. Zij werkte gedurende 20 jaar in het Hoger Beroepsonderwijs. De laatste jaren geeft zij les op freelancebasis. Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente van Den Haag, waar zij af en toe voorgaat in de dienst. 


Mr. E.H. Huisman | penningmeester
edzo huisman, seminarium, huisman doopsgezind, bestuur seminarium'Als penningmeester, en vanuit mijn achtergrond als notaris, geef ik hulp en ondersteuning in financiële en juridische kwesties bij het seminarium. Wat me daarbij erg aanspreekt, is dat ik daardoor ook in contact kom met doopsgezinden buiten mijn eigen gemeente.'

Edzo Huisman (1964) heeft een eigen notarispraktijk in Heemstede. Zijn financiële en juridische kennis zet hij in voor diverse doopsgezinde organisaties, onder meer in de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem waar Huisman lid van is.


Ds. N.J. Cuperus
han cuperus, seminarium, cuperus doopsgezind, bestuur seminarium‘Het heeft mijn belangstelling het evenwicht te blijven zoeken tussen enerzijds de theoretische onderbouwing en anderzijds de ambachtelijke vaardigheden in de opleiding die leidt tot het beroep van gemeentepredikant. Een vak met een specifieke dynamiek in onze veranderende samenleving’.

Han Cuperus (1961) is predikant in de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Aanvankelijk werkzaam als verpleegkundige studeerde hij HBO theologie in Diemen en volgde hij de toenmalige tweede weg opleiding aan het Doopsgezind Seminarie. Hij is boekhouder van de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging.


Drs. E.M. Posthuma-Grinwis
Elma Posthuma, posthuma doopsgezind‘Naast een goede opleiding voor wie werkt in een doopsgezinde gemeente, is theologisch onderzoek van belang voor de toekomst van de Doopsgezinde Broederschap. Het seminarium is daarvoor dé aangewezen plek. Ik vind het leuk en uitdagend om aan nieuwe en opbouwende ontwikkelingen een bijdrage te leveren.’

Elma Posthuma (1971) is opgeleid als bedrijfskundige met de specialisatie ‘management van verandering’. Zij is opgegroeid in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, waar zij als tiener de groei en ontwikkeling van dichtbij mee maakte en lid werd op 19-jarige leeftijd. Enkele jaren geleden was zij als eindredacteur verantwoordelijk voor een rapport over de toekomst van de gemeente.


Ds. P.F. Thimm 
Paul Thimm, thimm doopsgezind'Het zo goed mogelijk functioneren van predikanten en gemeenteleden in hun werk in de gemeente, heeft mijn bijzondere belangstelling. Vanuit mijn beroepservaring denk en werk ik graag mee over de vormgeving van onze beroepsopleiding.'

Paul Thimm (1961) is predikant in de Doopsgezinde Gemeente in Arnhem. Hij genoot, na zijn theologiestudies aan de universiteiten van Basel en Tübingen, zelf zijn opleiding aan het Doopsgezind Seminarium.


Ds. dr. G.P. Laan
Geja Laan, laan doopsgezind“Graag draag ik bij aan een kwalitatief goede opleiding voor predikanten zodat aanstaande proponenten degelijk zijn voorbereid op het mooie en tegelijkertijd wel eens lastige vak van predikant. Luisteren naar wat ‘de mensen in het veld’, docenten en studenten, te melden hebben vind ik belangrijk voor kwaliteit en een goede sfeer. Verder breng ik van mijn kant graag het systemische denken zoals ik dat van Edwin Friedman heb geleerd in.”

Geja Laan (1964) is predikante van de Doopsgezinde Gemeenten van Feanwâlden en Berltsum, na eerder werkzaam geweest te zijn in de Doopsgezinde Gemeenten van Sneek en Roden. Zij heeft haar theologische opleiding genoten aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Doopsgezind Seminarium. In 1995 is zij gepromoveerd op het proefschrift “Niet ten dode opgeschreven. Spreuk 71 uit het oud-Egyptische Dodenboek”.

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl