Docenten Doopsgezind Seminarium

ds. Alex Noord (1966) | e-mail
rector

alex noord, rector seminarium, noord doopsgezind   ‘Het vormgeven van het studietraject is altijd maatwerk, dus voor alle vragen is men van harte welkom.’

Als rector geeft Alex Noord, samen met docenten, studenten en het college van curatoren, leiding aan de voortgang van het seminarium en geeft hij aanzetten tot (verdere) beleidsontwikkelingen. Hij is het meest betrokken op de Nederlandse kerkgeschiedenis, geïnteresseerd in libertijnen en vrijdenkers. Coornhert (1522-1590) is een ‘oude liefde’ van Noord. Naast zijn werk voor het seminarium is Alex Noord als predikant verbonden aan de doopsgezinde gemeente Haarlem. Tevens doet hij onderzoek naar de appreciatie van het Huis van Oranje onder doopsgezinden.


prof. dr. Fernando Enns (1964)
hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur van het Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies 

fernando enns, enns doopsgezind   ‘To acknowledge the message of Just Peace as the center and the heart of the Hebrew Bible as well as of the New Testament is to be called to explicate this truth – in words and in deeds – in communion with others.’

Fernando Enns heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van vrede, verzoening, gerechtigheid en herstelrecht (restauratieve gerechtigheid). Aan het seminarium doceert hij systematische theologie, oecumenische theologie en ethiek, met in het bijzonder aandacht voor het perspectief van de vredeskerk. Het onderzoek van zijn leerstoel is gericht op de rol van religie in conflicten in de huidige samenleving.
Klik hier voor het profiel van Fernando Enns op de site van de VU. 


drs. Fulco Y. van Hulst (1973)
wetenschappelijk medewerker Vredestheologie en Ethiek 

fulco van hulst, docent seminarium, van hulst doopsgezind  

‘Mijn vakgebied gaat over de praktijk van het gemeenteleven, over de vraag naar het “dopers eigene”, maar ook over de positie en de bijdrage van de doopsgezinden in het oecumenisch debat.’

Fulco van Hulst ondersteunt de leerstoel Doperse Vredestheologie en ethiek. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer het verzorgen van colleges in de bachelorfase op het terrein van de leerstoel, het bijdragen en helpen vormgeven aan het “Amsterdam Center for Religion, Peace and Justice Studies”, het redigeren van publicaties en het vertegenwoordigen van de leerstoel in en buiten de broederschap.

 dr. Christiane Karrer (1960)
docent Bijbelse Theologie

christiane karrer, karrer-grube, bijbelse theologie, bijbelse theologie doopsgezind   'De bijbel begrijpen anno nu. Daarover gaat het vak hermeneutiek van de bijbelse literatuur.'

Christiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan de VU vanwege het Doopsgezind
Seminarium en predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Zij werkte eerder als
docent Oude Testament in München en Kiel (promotie in Kiel).


prof. Erik Borgman (1957)
visiting professor Vrijzinnige Theologie

erik borgman, borgman seminarium, borgman doopsgezind, borgman vrijzinnig   'Jezus leert ons niet aan ons godsbeeld vast te houden, maar God steeds opnieuw op onverwachte plaatsen te vinden.'

Erik Borgman geeft gedurende twee studiejaren invulling aan de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie. In zijn rol als visiting professor doet Borgman onderzoek naar 'Tradities van toewijding en de toekomst van de kerk'. Verder zet Borgman zich in voor de bijscholing voor doopsgezinde predikanten en geeft hij door middel van onder meer lezingen verdere tekst en uitleg geven over zijn onderzoek en bevindingen. Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg.


drs. Iris Speckmann (1978)
wetenschappelijk medewerker Vrijzinnige theologie 

iris speckmann, speckmann doopsgezind. vrijzinnige theologie, vrijzinnig doopsgezind  

'Kenmerkend voor de vrijzinnige theologie is dat zij de ervaring centraal stelt.'

Van 2005 tot en met 2014 was Iris Speckmann voorganger van de doopsgezinde gemeente Almere. In haar onderzoek aan het seminarium zal Speckmann zich begeven op het snijvlak van traditie en hedendaagse cultuur. 

 

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl